"Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel | RTL Nieuws"

"Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel | RTL Nieuws"

"Tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag werden moties aangenomen over de afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs. Dat is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met gejuich ontvangen. "Het is fantastisch nieuws", zegt voorzitter Lisanne de Roos."
 
24-09-2021 03:05:36

" Kamer wil leenstelsel snel afschaffen • Rutte vliegt naar New York | NOS "

""
 
24-09-2021 02:54:47

"Alternatieve begroting SP: meer winstbelasting bedrijven, hogere lonen in de zorg, compensatie leenstelsel | De Volkskrant"

"Miljarden extra voor het aanpakken van de wooncrisis, hogere salarissen in de zorg en het onderwijs, en het verlagen van de belasting voor lage- en..."
 
22-09-2021 22:06:03

"Slachtoffer van de trage formatie: ‘Opnieuw is een lichting studenten begonnen met een jaar vol studieschulden’ | De Volkskrant"

"Studenten- en jongerenorganisaties grijpen Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen aan om te demonstreren tegen het leenstelsel. Nu de f..."
 
21-09-2021 17:19:38