"Opinie | Een transparante overheid is noodzakelijk – verstijf ambtenaren niet - NRC"

"Opinie | Een transparante overheid is noodzakelijk – verstijf ambtenaren niet - NRC"

"Twistgesprek: Het kabinetsvoornemen tot meer openbaarheid is na de Toeslagenaffaire hoog nodig, stelt Annemarie Drahmann. Versterk de professionaliteit van…"
 
19-02-2023 06:22:08

"Opinie | Harde regels mogen corrigeren maakt macht rechter groter - NRC"

"„Ook in mijn zaken” is het wel eens misgegaan. Insolventierechter Matthieu Verhoeven in de Togacolumn over de Toeslagenaffaire. Extra ‘drukventielen’…"
 
19-02-2023 06:17:01